Czego będziesz uczył się w technikum informatycznym?

Nauka o hardwarze, czyli sprzęcie komputerowym.Zobacz szczegóły


Zobacz szczegóły


Zobacz szczegóły


Zobacz szczegóły


Zobacz szczegóły

Materiał nauczania w technikum informatycznym:

1.    Budowa  i  obsługa  komputera.  Zasady  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami techniki komputerowej. Środki ochrony przeciwpożarowej. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
2.    Arytmetyka komputera
Systemy zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy (binarny), ósemkowy, szesnastkowy. Podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach binarnych. Zapis liczby binarnej ze znakiem. Reprezentacja stało-i zmiennopozycyjna.
3.    Układy cyfrowe
Elektryczna implementacja systemu binarnego. Podstawowe układy cyfrowe. Parametry elektryczne układów cyfrowych. Właściwości operacji logicznych oraz ich realizacja. Układy z pamięcią.
4.    Zasada działania komputera
Funkcje i zastosowanie najważniejszych układów wykorzystywanych w budowie urządzeń cyfrowych, jak: rejestry, liczniki, sumatory, pamięć operacyjna, procesory, magistrala. Układy wejścia/wyjścia. Modułowa budowa i zasada działania komputera.
5.    Podstawowe podzespoły zestawu komputerowego
Współczesne procesory, podstawowe parametry i cechy. Architektura i zasada działania współczesnego procesora. Pamięć wewnętrzna: ROM i RAM. Standardy i przeznaczenie gniazd rozszerzeń. Układy chipset, podstawowe funkcje. Płyty główne. Karty dźwiękowe.
6.    Pamięci masowe
Budowa i zasada działania stacji dysków elastycznych. Budowa i zasada działania dysków twardych. Interfejsy dysków twardych. Budowa i zasada działania napędu dysków optycznych.
7.    Karty graficzne
Budowa, zasada działania oraz podstawowe parametry monitorów CRT. Budowa, zasada działania oraz podstawowe parametry wyświetlaczy LCD. Karty grafiki: budowa, zasada działania, standardy, parametry, dodatkowe funkcje. Karty TV.
8.    Interfejsy urządzeń peryferyjnych
Typy transmisji informacji. Interfejs: szeregowy, równoległy, USB, Firewire, podczerwieni, Blutooth. Przeznaczenie interfejsów.
9.    Zasilanie i chłodzenie komputera
Zasilacze. Zasilacze awaryjne U PS. Metody odprowadzania ciepła z podzespołów komputera.
10.    Urządzenia peryferyjne
Klawiatury. Urządzenia wskazujące. Drukarki: budowa, zasada działania, rodzaje. Skanery: budowa, zasada działania, rodzaje, podstawowe parametry. Aparaty i kamery cyfrowe.
11.    Sieci komputerowe
Rodzaje sieci komputerowych. Metody transmisji w sieciach. Topologie sieci komputerowych. Karty sieciowe: budowa, zasada działania, rodzaje. Urządzenia sieciowe, przeznaczenie i ich parametry. Podstawowe standardy sieci komputerowych. Budowa i zasada działania modemu, protokoły, standardy.

Lp. Działy programowe Orientacyjna liczba godzin
1. Budowa i obsługa komputera. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 6
2. Arytmetyka komputera 12
3. Układy cyfrowe 17
4. Zasada działania komputera 9
5. Podstawowe podzespoły zestawu komputerowego 13
6. Pamięci masowe 15
7. Karty graficzne 16
8. Interfejsy urządzeń peryferyjnych 9
9. Zasilanie i chłodzenie komputera 9
10. Urządzenia peryferyjne 18
11. Sieci komputerowe 20
  Razem: 144